Verliestherapie

Rouw en verlies kunnen allerlei klachten opleveren. Verhoogde spierspanning, vermindering eetlust, concentratieverlies, depressie, slapeloosheid, chronische vermoeidheid, agressie of overactief gedrag zijn enkele daarvan. Verlies dringt door tot allerlei aspecten van het leven, ook daar waar er geen plaats voor lijkt te zijn zoals bijvoorbeeld in je werk of relatie.Rouw- en Verliesbegeleiding

Rouw is de achterkant van hechting; wie zich hecht aan dierbaren zal ooit een moment van onthechten ervaren. In onze maatschappij waar we steeds meer op onze individualiteit worden aangesproken is rouwen een taak geworden waarvan men verwacht dat het snel opgelost moet zijn; het moet overgaan. Dat kan zorgen voor vastlopen van het rouwproces. Dit kan meteen na het verlies worden ervaren maar soms ook jaren later. De essentie van rouwverwerking ligt in het feit dat het een proces is dat zijn voorgang moet kunnen vinden. En dat er aandacht is voor de beweging van dit proces. Het gaat heen en weer; met vallen en opstaan. Hoe beter we kunnen omgaan met de emoties hoe beter we het kunnen meenemen in het leven. In het begeleiden van jou in jouw verlies bestaat er ruimte voor je verdriet in al zijn verschillende vormen. Het leert je omgaan met emoties als angst, ontkenning, verdriet, woede, schuld, verwarring en schaamte. Of misschien ben je wel opgelucht. Daarnaast is het belangrijk orde te scheppen in de chaos waarmee verlies gepaard kan gaan. Werken met verlies is het werken aan veerkracht om het verlies te integreren in je leven. Wanneer u te maken heeft met een verlies waar u hulp bij nodig denkt te hebben wordt er gewerkt aan:

  • Wat moet ik met die storm van emoties?
  • Gaat dit ooit over?
  • Hoe verder?
  • Wat is de zin van het leven nog?
  • Had ik dit kunnen voorkomen?
  • Kan ik dit wel aan?
  • Waarom overkomt mij dit?
  • Het is al zo lang geleden; waarom doet het nog zo’n pijn?

Ik ben geregistreerd bij het landelijk steunpunt verlies als gecertificeerd rouw en verliestherapeut: http://www.steunbijverlies.nl/index.php/verwijsbestand-sbv

Daarnaast ben ik als trainer verbonden aan opleidingsinstituut BGL&Partners waar ik zorgdraag voor de therapeutische verdiepinsmodule verlies en rouw die onderdeel uitmaakt van de beroepsopleiding Integratieve Psychotherapie. https://bgl.nl/training/diverse-therapeutische-verdiepingsmodules/

“Je bent ook wat je hebt verloren….” Louis Borges