Relatietherapie

Een goede relatie onderhouden vereist nogal wat tijd en aandacht. Er zijn genoeg momenten in het leven waarin relaties onder druk komen te staan. Denk aan het krijgen van kinderen, overlijden van dierbaren, verlies van werk, gezondheidsproblemen. Maar ook iets menselijks als verliefd worden op een ander kan voor veel opschudding zorgen.

We nemen allemaal onszelf mee in de relatie; onze pijnpunten, onze verwachtingen, onze eerdere ervaringen. Zo hebben we ons eigen verhaal en maken we samen een nieuw verhaal dat nooit uitverteld raakt; elke keer komt er een nieuw hoofdstuk waarin met elkaar geschreven wordt.

Elkaar kwijtraken in een relatie is iets dat veel gezichten kent. “Hij zit altijd achter zijn krant” , “we vrijen niet meer”, “Ik kan het ook nooit goed doen” of “ik kan je niet meer vertrouwen” zijn veel voorkomende uitspraken.


EFT Relatietherapie

Elk mens is erop gericht zich te verbinden met anderen. Het is onze overleving als individu, soort en groep om binnen deze veiligheid van anderen de wereld te ontdekken en onszelf te leren kennen. Een eerste basis wordt gelegd in ons gezin van herkomst. Waarin we leren te vertrouwen in onszelf én de ander. Deze relaties zijn van essentieel belang voor ons welbevinden en ons diep verankerde gevoel van veiligheid; onze hechting. De manier waarop wij geleerd hebben ons te hechten bepaald de mate waarin we onszelf durven en kunnen verbinden met anderen. Onze hechtingsbehoeften maar ook onze hechtingsangsten kunnen ervoor zorgen dat relaties aangaan gecompliceerd kan zijn.

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een relatietherapie die verder gaat dan alleen communicatieregels en praktische afspraken. In deze therapievorm staan de emoties centraal en vormen zij de muziek waarop de dans van de relatie wordt gevormd. De emoties worden gezien als de drijvende kracht van de relatie en staan voor de diepere behoefte die wij mensen met ons meedragen. Met als doel ons veilig en geborgen te voelen bij de ander. Juist als mensen zich op dit vlak niet gezien en erkend voelen door hun partner ontstaan er problemen.

EFT onderscheidt zich van andere therapievormen juist vanwege de aandacht voor deze emoties en behoeften. Samen onderzoeken we in welk patroon jullie verweven zijn en leren jullie dit te herkennen. Het patroon wordt de gezamenlijke vijand; niet de ander. Daarnaast leren jullie om vanuit de eigen emotionele behoeften met elkaar in het leven te staan, aan te geven wat je nodig hebt en te voelen en begrijpen wat de ander nodig heeft.


Binnen EFT therapie worden drie fasen onderscheiden:
Fase 1: Het leren herkennen en begrijpen van het meest voorkomende interactiepatroon binnen de relatie:

  • Eisen en terugtrekken: de ene partner ervaart een gebrek aan verbinding en probeert dat te herstellen door de partner te vragen meer aandacht aan hen te besteden, meer te praten of meer dingen samen te doen. De ander ervaart dit als kritiek en schiet in de verdediging. De kritiek neemt toe en de aangevallen partner vervalt in de vluchtstrategie: d.w.z. houdt zijn mond in een poging om escalatie te voorkomen. Degene die het gemis aan verbinding signaleert, voelt zich genegeerd en zo escaleert het conflict alsnog.
  • De Wedstrijd: Partners redeneren vanuit eigen ervaring/eigen pijn als de waarheid. De ander moet worden overtuigt van die waarheid. Daarmee ligt het probleem bij de ander. De ander zou moeten veranderen. Het eigen gedrag wordt gezien als logisch in de context van die ander; logisch dat ik…. als hij/zij….. Zo ontstaat een strijd om het gelijk in plaats van elkaar ontmoeten. Het elkaar proberen te overtuigen is dan de focus. Partners reageren vanuit eigen pijn en zijn op de hoede voor de volgende confrontatie; de overlevingsstrijd is dusdanig pijnlijk dat het vaak eindigt in de andere fase.
  • De Stilte: jullie lijken beide een beetje de hoop te hebben opgegeven dat de ander je zal horen en dat de verbinding zich zal herstellen. Diep van binnen wil je dat natuurlijk het liefste, maar het is inmiddels te vaak gestrand en je bent misschien cynisch en voelt je mogelijk somber en eenzaam. Inmiddels is het veiliger om de behoeften niet meer uit te spreken; dat lijkt rustiger, stabieler omdat het niet meer escaleert in een van de bovenliggende patronen. In feite neemt geen van beide partners meer initiatief uit angst en zijn beiden niet meer verbonden met de eigen behoeften en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te investeren in de relatie.


Fase 2: Het leren kennen en benoemen van angsten en behoeften van het patroon:
Fase 3: Het uit het patroon stappen en steun en begrip vragen.

EFT is een wetenschappelijk bewezen therapievorm die zeer succesvol is. Voorwaarde hiervoor is dat beide partners in bereid zijn te veranderen en op zichzelf kunnen en willen reflecteren; dat vergroot de kans op het succes. Meer informatie vind je op de pagina van EFT Nederland waar ik als aanvullend getraind EFT therapeut ben opgenomen. https://www.eft.nl/wat-is-eft/eft-onderzoek

Stichting EFT Nederland


“We control fifty percent of a relationship. We influence one hundred percent of it”