Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In de individuele gesprekken staat de cliënt centraal. Binnen Psychosociale therapie wordt gekeken naar de persoon maar ook altijd naar de context.  Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan bewustwording (cognitieve gedragstherapie; zie acceptance & commitment therapy), leren uit ervaringen (experiëntiële therapie), maar ook kijken naar onderlinge relaties (systemische therapie). Door deze werkvormen te integreren kan er op verschillende manieren worden gewerkt aan dezelfde vraag. Hierdoor ontstaat meer bewustzijn over hoe u functioneert. Zo leert u:

 • Problemen hanteren en oplossingen vinden
 • Kwaliteiten/valkuilen ontdekken
 • Zelfreflectie vergroten
 • Inzichten ontwikkelen
 • Stress hanteren
 • functioneren in werk, relaties, gezin van herkomst.
  Maar ook:
 • Omgaan met pijnlijke ervaringen uit het verleden
 • Omgaan met pijn (fysiek én geestelijk).
 • Omgaan met situaties buiten jezelf op werk, in je relatie met anderen of in de wereld waar u geen controle over heeft.


Acceptance and Commitment Therapie; Act

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. ACT is een evidence based psychotherapie, met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Binnen ACT wordt er onderscheid gemaakt tussen dat wat je werkelijke pijn is (schone pijn) het lijden dat we ervaren in het vechten tegen die pijn (vuile pijn). Bij ACT leer je om dit zinloze gevecht met je gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te herkennen en te doorbreken. Hierna kan je je aandacht richten op datgene wat je écht belangrijk vindt (je waarden). De kern van ACT is dat het leven niet maakbaar is en dat het vechten tegen wat onvermijdelijk is ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen:

 • Mindfulness,
 • Acceptatie; het leven is niet altijd maakbaar; pijn hoort erbij, lijden wordt veroorzaakt door de innerlijke strijd.
 • Zelf als context; Jij bent wie je bent doordat je onderdeel bent van je omgeving; je bent niet enkel je problemen, maar ook wie je denkt, wat je voelt, wat je ervaart. Daar heb je invloed op!
 • Defusie; Je gedachten zijn niet altijd feiten; je hebt de keuze ze te volgen, maar het hoeft niet!
 • Waarden; alleen jij weet wat belangrijk voor jou is; gebruik dit voor een waardevol leven!
 • Toegewijde actie; vanuit je waarden leven betekent dat je voluit kan leven

ACT is een uitdaging voor iedereen die voluit wil leven en met veerkracht zijn problemen te lijf wil gaan. Het is zeer succesvol gebleken bij angst, trauma, depressie, verslaving, eetproblematiek, chronische pijn, stress en burn-out, problemen in de puberteit en relatieproblematiek.

Geregistreerd als ACT therapeut; http://www.counseling-coach.nl/

weeds are flowers too, once you get to know them….