Psychosociale Therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In de individuele gesprekken sta jij als cliënt centraal. Jij bent immers de deskundige van jouw eigen leven.  Binnen Psychosociale therapie wordt gekeken naar jou als mens maar ook altijd naar de context. Jij staat immers niet alleen op de wereld. 

Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan bewustwording (cognitieve gedragstherapie), leren uit ervaringen (experiëntiële therapie), maar ook kijken naar hoe jij functioneert in je relaties (systemische therapie). Door deze werkvormen te integreren kan er op verschillende manieren worden gewerkt aan dezelfde vraag. Hierdoor ontstaat meer bewustzijn over hoe je functioneert. Zo leer je:

 • Problemen hanteren en oplossingen vinden
 • Kwaliteiten/valkuilen ontdekken
 • Zelfreflectie vergroten
 • Inzichten ontwikkelen
 • Stress hanteren
 • funcioneren in werk, relaties, gezin van herkomst.
  Maar ook:
 • Omgaan met pijnlijke ervaringen uit het verleden
 • Omgaan met pijn (fysiek én geestelijk).
 • Omgaan met situaties buiten jezelf op werk, in je relatie met anderen of in de wereld waar je geen controle over hebt.