Aanbod en Werkwijze

Als Psychosociaal Therapeut zie ik klachten ontstaan vanuit zowel de mens als zijn omgeving. Het is een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte manier van werken waarbij we samen op zoek gaan naar hoe jij je veerkracht en flexibiliteit weer kan vinden om jouw problemen aan te pakken. In deze zoektocht ligt de aandacht dus bij jou als mens maar ook bij jouw omgeving. Dat kan gaan over werkrelaties, maar ook over ouders, broers of zussen, vrienden, partners. In deze zoektocht sta jij als cliënt centraal en ben je deskundig.

Naast individuele gesprekken kan het ook voorkomen dat (uiteraard alleen met jouw toestemming) iemand anders een keer aanschuift voor een gesprek. Zo kan het bijvoorbeeld heel helpend zijn als een partner samen met jou in een sessie kan afspreken wat de do's en don'ts zijn als jij een paniekaanval hebt en kan je met elkaar hierover in gesprek gaan.

Er wordt gewerkt met methoden die gestoeld zijn vanuit verschillende vakgebieden binnen de psychologie. Deze komen voornamelijk vanuit de (cognitieve) gedragstherapie, humanistische psychologie, psychoanalyse en de systeembenadering. In de therapie wordt gewerkt met allerlei oefeningen om je bewust te worden van je gedachten en gevoelens, deze te aanvaarden zoals ze nu zijn en er een gezonde afstand van te leren nemen zodat je leven niet meer bepaald wordt door je gedachten.  Er wordt gewerkt met het vertellen van verhalen, metaforen, doe-oefeningen en ervaringsgerichte oefeningen:

  • Acceptance en Commitment Therapy is een therapievorm die hier veel succes mee boekt. ACT helpt je beter om te gaan met de problemen en uitdagingen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op dat wat voor jou belangrijk en waardevol is. Door deze waarden te laten leiden, werk je aan een leven waarbij je meer zingeving ervaart en werkt aan je vitaliteit en veerkracht.
  • Lichaamsgerichte benadering: ontspannings-, aandachts-, ademhalingsoefeningen.
  • Imaginatie- en visualisatietechnieken die je helpen op een creatieve manier jouw situatie in beeld te brengen.
  • Psycho-educatie: inzichtgevende informatie die je helpt te begrijpen wat er met jou of de ander gebeurt.
  • Coaching: taakgerichte aanpak die concrete handvatten geeft om te leren je problemen op te lossen
  • Zijnsgerichte benadering; helpt je om te gaan met belevingen en gevoelens in het moment. Zo kan je het verleden en het heden  onderscheiden; wat toen was hoeft nu niet zo te zijn.
  • Relatie- en systeemgesprekken; maakt het mogelijk om ook binnen een individueel traject gesprekken in te bouwen met bijvoorbeeld je partner, ouder of andere voor jou belangrijke personen. Het helpt jou maar ook de ander in het hanteren van de problemen die spelen. Uiteraard enkel als jij hier toestemming voor geeft.

Van mij als begeleider verzeker ik je dat je kan rekenen op gesprekken waarbij veiligheid, mededogen, humor, warmte en oog voor concrete, praktische zaken mogelijk zijn.