Tarieven en vergoedingen.

 

Psychosociale Therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering, niet vanuit het basispakket. In tegenstelling tot individuele therapie wordt relatietherapie nog niet door de meeste zorgverzekeraars vergoed en valt het ook buiten de vrijstelling van btw.  Informeer bij je zorgverzekeraar in hoeverre de door jou gewenste therapie onderdeel maakt van de aanvullende ziektekostenverzekering.

Bij vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering is géén sprake van een eigen risico. Er is geen doorverwijzing van je huisarts nodig.  De meeste ziektekostenverzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding. De hoogte van het te vergoeden bedrag is afhankelijk van je verzekeringspolis. Klik op de link voor een volledig overzicht van de vergoedingen voor 2020.

Bij het uitzoeken van de vergoeding voor psychosociale therapie*) kan je letten op het totale bedrag per jaar dat vergoed wordt en op de vergoeding per consult. Neem contact op met je zorgverzekeraar om zeker te zijn van je zaak; bij dit gesprek kan het nodig zijn om onderstaande Praktijkcode en/of Behandelaarscode te noemen:

  • AGB code Zorgverlener: 90-044485
  • AGB code Praktijk: 90-53191
  • Ingeschreve bij Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA; http://www.nvpa.org lidnr 103877).
  • Register therapeut bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg;  (RBCZ) lidnr. 403336R
  • Basis relatietherapeut bij EFT Nederland Lidnr. 421 https://www.eft.nl/

Daarnaast ben ik geregistreerd bij:

De gemaakte kosten voor psychosociale zorg kunnen ook als bijzondere of specifieke ziektekosten/zorgkosten op de belastingaangifte afgetrokken worden. Indien u als werkgever de sessies voor een van uw werknemers betaalt in het kader van de Wet Poortwachter zijn de kosten €120,- per sessie.

*) Belangrijk: Psychosociale therapie is géén psychotherapie. Het komt nogal eens voor dat er verwarring ontstaat omdat men informeert naar vergoeding voor psychotherapie. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd. Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen en gaat altijd gepaard met een diagnose. Psychotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed na aftrek van het eigen risico.

De kosten per sessie zijn voor psychosociale therapie 90 euro (1 uur; btw vrijgesteld) voor relatietherapie 121 euro (1,5 uur, niet btw vrijgesteld). Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij geen of te late afzegging wordt de sessie in rekening gebracht.