Coaching

In een coachingtraject wordt je persoonlijk begeleid op een oplossingsgerichte en effectieve manier die toekomst- en veranderingsgericht is. Je brengt je eigen vraag in en hiermee gaan we samen aan de slag. Hierbij gaat het om problemen in het hier en nu, waarbij we contact maken met situaties en emoties waar je last van hebt. Dit maakt dat je:

  • Leert problemen op te lossen en hanteren
  • Inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen kan krijgen
  • Ongebruikte mogelijkheden in jezelf leert benutten
  • Je professionele attitude kan versterken
  • Leert omgaan met stress
  • Grenzen leert stellen
  • Meer plezier in je werk/studie zult hebben.